Teambuilding
En bra kommunikation är grunden för varje lag.
Ett lag består av individer och därför måste vi alltid börja med individen. Vad är varje individs styrka? Svaghet? Främsta drivkraft? Motstånd?

Det är inte säkert att du själv vet svaren på dessa frågor och för att hjälpa dig hitta svaren och komma framåt, använder jag olika redskap. Ett redskap är Aktiva Värderingar/Values Clarification, där vi bl a använder rummet för att visa vad vi tycker i olika frågor. Vi står för vår åsikt i dubbel bemärkelse!

Varje deltagare bidrar med sin erfarenhet och är delaktig i det som händer på utbildningen. För mig är dialogen viktig och därför är den optimala gruppstorleken inte större än 20 personer. Detta för att vi skall få en relation till varandra.