Värdegrund och bemötande
Du skall bemöta andra som de vill bli bemötta!
Den gyllene regeln säger att du skall bemöta andra som du själv vill bli bemött. Men - vad är det som säger att de har samma tycke och smak som du? Med stor sannolikhet har de det inte.

När du vill ta reda på hur vi andra vill ha det, hur bär du dig åt? Ja, det första steget har du redan tagit, nämligen att vilja veta det.

Det andra handlar om att använda din syn och din hörsel för att komma svaret närmare.

Det tredje handlar om att med olika tekniker, med att öva och pröva på egen hand och tillsammans med andra, skapa en stor erfarenhet av olika situationer.