Lärstilar
Vi är olika. Vi lär olika. Det skall vi ta tillvara!
Enligt Rita och Kenneth Dunn, The Dunn & Dunn Learning Styles Model, beskriver lärstilar hur en individ koncentrerar sig, processar och bearbetar nytt och svårt material.

Det handlar om varje individs sätt att lära sig.

Dunn&Dunn delar in de omständigheter som påverkar varje individ i lärandesituationen i miljömässiga, emotionella, sociologiska, fysiologiska och psykologiska faktorer.

För att lärandet skall ske så "effektivt" som möjligt bör så många faktorer som möjligt vara tillgodosedda av dem som individen föredrar.

För mer information: www.learningstyles.net