Våra reflexer
Det är aldrig för sent!
När vi föds har vi reflexer, som skall hjälpa oss överleva och komma vidare i vår utveckling. Dessa reflexer integreras under i första hand spädbarnstiden, så att vi medvetet kan kontrollera våra rörelser.

När reflexer av olika anledningar blir kvar, går en stor del av energin åt till att kontrollera kroppen. De, som har kvarvarande reflexer, får problem med att t ex läsa, skriva, simma, kontrollera sitt humör eller sitta still. Listan kan göras lång.

Med hjälp av individuellt anpassad motorisk träning kan dessa kvarvarande reflexer integreras och barn (och vuxna) bli hjälpta. Vi använder även synträning och ljudstimulering i vårt arbete. Att ögonen fungerar som de skall och att öronen uppfattar "rätt" ljud och rätt mängd ljud är också viktigt för välmåendet.
För mer information: www.allasinnen.se, www.masgutovamethod.com, www.inpp.org.uk, www.vestibularis.se, www.johansenias.com

Länk


Sensomotorisk reflexträning
Så här gör vi:
När vi fått kontakt med varandra skickar jag ett brev hem till er. Det innehåller frågor om bl.a. småbarnstiden samt ett analysschema, där ni skattar hur nuläget är. Den analysen ger mig anvisningar om hur vi skall arbeta vidare.

Första besöket tar ca två timmar och då tittar vi efter vilka reflexer som behöver tränas. Ni får ett individuellt anpassat träningsprogram, som skall göras dagligen, med er hem.

Besöken därefter tar en timme och är med en månads mellanrum. Då följer vi upp resultaten av träningen och förändrar programmet efter behov.

Jag finns i Malmköping och i Flen och även i Mariefred på Alla Sinnen.
Sensomotorisk reflexpedagog
Detta är jag
Jag har arbetat med lärande i mer än 30 år, som högstadielärare, som rektor och som utbildare för vuxna. Det som alltid har intresserat, och fascinerat mig, är hur lärandet går till.

Varför lär sig några så fort och lätt och andra får hålla på så mycket längre? Hur kan jag som pedagog hitta nyckeln till inlärningsblockeringarna? Finns det någon nyckel? Går det att påverka Kalle och Lisa?

Kalle – som har så svårt att sitta still. Lisa – som har så svårt att skriva så man kan läsa vad det står.

År 2008 utbildade jag mig till sensomotorisk reflexpedagog. 2010 kompletterade jag med fortbildning i ljudstimulering dvs en metod för att avhjälpa problem med ljudkänslighet, svårigheter att särskilja ljud mm. Om du har öron som "trattar", dvs du tar in i princip alla ljud runt dig, är det inte svårt at förstå att koncentrationen blir lidande och därmed inlärningen.

Nu vet jag att dessa svårigheter går att påverka! Det är aldrig för sent!