Stresshantering
Att hantera sin stress handlar om att lära sig förstå sig själv!
Stress är en obalans mellan inre och yttre krav och den upplevda förmågan att möta dessa krav.

Det handlar inte om EN definition på stress utan det handlar om MIN upplevelse. Vi har alla ryggsäckar att bära på där vi samlat våra erfarenheter, goda som dåliga, och därför reagerar vi också olika på stressen.

Stress är heller inte något som inträder innanför tröskeln till arbetsplatsen. Stress är resultatet av hela min livssituation. Därför måste vi lära oss mer om oss själva för att komma tillrätta med vår stress.