Handledning för individ och grupp
Ensam är inte stark!
För att klara av att vara ensam måste man vara två - minst!

Detta gäller inte minst chefer i de platta organisationerna. De skall klara mycket av allt och får ofta mycket lite tillbaka. "Man berömmer inte uppåt!"

Med min erfarenhet av ledarskap blir jag ett bollplank att luta sig mot när ingen annan finns och ett bollplank som vet vad det handlar om!

Jag har även stor erfarenhet av pedagogisk handledning eftersom jag är pedagog i grunden och prioriterade det området under mina år som rektor.