Du kan mer än du tror...
Värdegrund
För mig är det viktigt att hela människan är med i processen.
Jag får människor att växa och hitta sitt sätt att utvecklas i samspel med andra. Hela människan är viktig och vårt arbete sker bäst i en trygg och harmonisk miljö, som vi skapar tillsammans.
Vi har ett mål!
Om mig
Har ditt barn problem med koncentrationen i skolan? Eller har ditt barn svårt att läsa och skriva? Jag kan hjälpa ditt barn att få lyckas i skolan. Kontakta mig så berättar jag mer.

Mina kompetensområden är utveckling av individer och grupper, stresshantering samt sensomotorisk träning.

Jag tar även emot audiogram från andra reflexpedagoger och gör tränings-CD till dem.


Jag har arbetat som pedagog och rektor i många år med fokus på varje individs förmåga. Nu delar jag med mig av min erfarenhet av ledarskap och arbetsgrupper till andra.

Sedan några år arbetar jag även som handledare i stress- och livshantering och i projekt för att hjälpa människor att hitta både sig själva och sin plats i livet.

Om du inte kan uppfatta alla ljud som finns i vårt språk kan du inte heller säga dem eller skriva dem. Hos mig får du testa vilka ljud du hör och du lyssnar sedan på din anpassade CD för att öva hörseln att uppfatta de "saknade" ljuden. Din läs- och skrivförmåga blir bättre och du mår bättre! Detta, plus träning med rörelser, är sensomotorik! Jag berättar gärna mer!