Välkommen till UniKan!
Varje människa är unik och alla kan
- fast på sitt eget sätt
Den röda tråden i allt jag gör handlar om att se och synliggöra.

Med mig får varje individ insikt om sin egen förmåga och utvecklar den i samspel med andra. På så sätt växer både individen och gruppen.

En individ i balans - med sig själv och andra - ökar effektiviteten.

Med sensomotoriken ger jag dig möjlighet att lyckas även om du tycker det ser hopplöst ut nu! Har du svårt med bokstäver, koncentration, ljud som stör dig överallt... Det är ALDRIG för sent!

Vi bygger relationer med varandra som grund för vårt arbete!

Mina älskade knäbord har jag förstås med mig och nu har du chansen att hitta din egen favorit här på sidan.